Tugas 5 Visual 1

Buatlah menu utama seperti pada gambar di bawah ini. Projek disimpan pada folder Tugas 5 dengan nama form “menu utama” dan nama projek “tugas 5”. Menu berisi semua form yang ada di projek “menggunakan toolbox”.

KODE PROGRAM

Private Sub Timer1_Timer()  ‘ tulisan berjalan

Caption = Mid(Caption, 1 + 1, Val(Len(Caption) – 1)) & Mid(Caption, 1, 1)

End Sub

 

Private Sub mnchekbox_Click()

MENU_UTAMA.Hide

Formchekbox.Show

End Sub

 

Private Sub mncmd_Click()

MENU_UTAMA.Hide

Formcmd.Show

End Sub

 

Private Sub mncombo_Click()

MENU_UTAMA.Hide

Formcombo.Show

End Sub

 

Private Sub mndialog_Click()

MENU_UTAMA.Hide

Formdialogbox.Show

End Sub

 

Private Sub mnexit_Click()

End

End Sub

 

Private Sub mnframe_Click()

MENU_UTAMA.Hide

Formframe.Show

End Sub

 

Private Sub mnimage_Click()

MENU_UTAMA.Hide

Formimagepicture.Show

End Sub

 

Private Sub mnkeluar_Click()

End

End Sub

 

Private Sub mnlabel_Click()

MENU_UTAMA.Hide

Formlabel.Show

End Sub

 

Private Sub mnlistbox_Click()

MENU_UTAMA.Hide

Formlistbox.Show

End Sub

 

Private Sub mnoption_Click()

MENU_UTAMA.Hide

Formoption.Show

End Sub

 

Private Sub mnscrolbar_Click()

MENU_UTAMA.Hide

Formscrollbar.Show

End Sub

 

Private Sub mnshape_Click()

MENU_UTAMA.Hide

Formshapeline.Show

End Sub

 

Private Sub mntextbox_Click()

MENU_UTAMA.Hide

Formtextbox.Show

End Sub

 

Private Sub mntimer_Click()

MENU_UTAMA.Hide

Formtimer.Show

End Sub

Print Friendly, PDF & Email